top of page
mooie vrouw voel vrijheid en geniet van de natuur d-eYe Photography

Privacy Policy

Een beeld van mooi paar geniet van de natuur d-eYe Photography

1. AlgemeenJouw privacy is voor d-eYe van groot belang.

Wij respecteren uiteraard jullie privacy en verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website www.d-eye.nl allemaal doen met de informatie die we over jou te weten komen.

Deze site is eigendom van d-eYe photography en wordt onderhouden door Daniella van d-eYe photography. Alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan Daniella, d-eYe photography. Houdt er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode moeten bewaren, zoals aangegeven is in de wet van ons land.

 

2. Verzameling van data

Wanneer je bij d-eYe informatie op vraagt of een sessie boekt gebruiken wij je persoons gegevens om netjes te kunnen handelen.
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 

  • Uw telefoonnummer, e-mailadres en huisadres als u dit aan ons communiceert. 

  • De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan. 

  • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt. 

  • Wij gebruiken deze gegevens niet voor commerciële doeleinden.


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@d-eye.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 


d-eYe photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

d-eYe photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Foto's worden 5 jaar bewaard, de bijbehorende persoons gegevens worden daarnaast in een aparte map ook gedurende die 5 jaar bewaard.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of ongevraagd aan derden versterkt, tenzij in overleg de opdracht niet door ons gedaan kan worden en wij voor u op zoek gaan naar een gelijkwaardige leverancier van ons product.

7. Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). d-eYe photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij kunnen niet opmaken uit de cookies wie u bent. Wij hebben echter geen invloed op het cookies gebruik door de sociale mediakanalen.

8. Veiligheid opslag van gegevens

Wij slaan zo min mogelijk gegevens van jullie op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door d-eYe photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

d-eYe photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@d-eye.nl

9. Sociale media buttons
Omdat wij het jullie zo makkelijk mogelijk willen maken gebruiken wij sociale media buttons om berichten te delen. Ook deze werken met cookies en houden zich aan de EU-US principes. Jullie kunnen deze privacy verklaringen lezen op de respectievelijke sociale mediakanalen.

10. Contact
Als je graag wilt reageren op onze Privacy Policy, kan je contact opnemen via info@d-eye.nl

11. Bedrijfsgegevens en Algemene voorwaarden

Deze kan je vinden op deze website.
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. 

bottom of page